Expo 2020 İzmir
img1
img2
img3
img4

Eğitim Takvimi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi
İzmir-İstanbul Temsilcisi

Londra Kariyer Akademi

Londra Kariyer Akademi
İzmir Temsilcisi

Probel

Probel Yetkili Eğitim Merkezi

Sınav Sonuçları

Fotoğraf Galerisi

Başarı Hikayeleri

Önceki İlanlar

izmir tıbbi sekreterlik kursu

Hasta İşlemleri ve Kabul Elemanı Kursu (Tıbbi Sekreterlik Kursu )

MESLEK ELEMANI TANIMI

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-  Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi

-  Sağlık İşletmelerinde Organizasyon Yapısı

-  Sağlık İşletmelerinin Bölümlerinin Tanıtılması

-  Tıbbi Birimler

-  İdari Birimler

-  Sağlık İşletmelerinde Görev Tanımları Hasta Hizmetleri Bölümlerinin Yapılanması

-  Ayaktan Hasta Hizmetleri (Hasta Danışmanı – Hasta Kabul Elemanı)

-  Yatan Hasta Hizmetleri (Hasta Yatış Çıkış Elemanı-Yatan Hasta Danışmanı)

-  Hasta kabul ve faturalandırma süreçleri

-  Anlaşmalı Kurumlar ve Sağlık Sigortaları Uygulamaları Hasta

-  İlişkileri Yönetimi ve Hasta İlişkileri Politikası

-  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

-  Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları

-  JCI Standartları

-  Hasta Hakları ve Etik

-  Acil Durumlar Yönetimi

-  Bilgisayar Destekli Hastane Otomasyon Program Kullanım Örnekleri

- Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik Bilinci Biz Bilinci

-  Ekip Çalışmasının Önemi Dinleme ve Konuşma Becerisi

-  İletişim Teknikleri ve Beden Dili

-  Telefonda Etkili İletişim

-  Problem Çözme Teknikleri

-  Kriz Yönetimi

-  Zor İnsanlarla Başa çıkma

GİRİŞ KOŞULLARI

1.      Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak,

2.      Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

1.      Hastanelerde (Üniversite, devlet, dal, özel),

2.      Sağlık ocağı,

3.      Poliklinikler,

4.      Tıbbi laboratuarlar,

5.      Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1.      Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.      Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.      Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.      Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1.      Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2.      Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1.      Meslek programının toplam eğitim süresi 360/280 saat olarak planlanmıştır.

2.      Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1.      Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2.      Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3.      Bireylerin aktif olması sağlanır.

4.      Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5.      Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6.      Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, Sağlık Müdürlükleri, Üniversite ve Devlet Hastaneleri ile Özel Hastaneler, Poliklinik ve Laboratuvarlar, Özel Tıp Merkezleri, Sağlık Ocakları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1.      Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2.      Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3.      Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4.      Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5.      Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1.      Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2.      Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3.      Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4.      Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5.      Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

Eğitim Günleri (Haftada  2 gün)

Hafta Sonu         : Cumartesi- Pazar

Hafta İçi               : Perşembe – Cuma

Ders Saatleri (Günlük 5 Ders)

Sabah Grubu     : 09:00 – 13:00

Öğlen Grubu     : 14:00 – 18:00

Akşam Grubu    : 18:00 – 21:30

UZUN DÖNEM :

Süre               : 6 Ay

Ücret              : 1.200 TL

HIZLANDIRILMIŞ DÖNEM :

Süre                : 3 Ay

Ücret              : 600 TL

Not : 1. Nakit, taksitle ödeme veya Kredi Kartına Taksit İmkanı vardır

2. İstanbul Şubemiz için koşul ve fiyatlar verilmiştir, diğer şube koşul, tarih ve fiyatları için lütfen ilgili şubemizi arayınız.


Kurs Başvurusu

Aşağıdaki form ile kurslarımıza ön kayıt başvurusu yapabilirsiniz. 

Ad / Soyad (gerekli):

E-posta (gerekli):

Sabit Telefon:

Mesleğiniz:

Cep Telefonu (gerekli):

Eğitim Durumu (gerekli):

Kurs Almak İstediğiniz Subemiz:
İzmir Şubesi 

Ön Kayıt Yaptırmak İstediğiniz Kurs (gerekli):

Sağlık Akademisi Eğitimleri:

İş Akademisi Eğitimleri:

Bilişim Akademisi Eğitimleri:

Ders Saati:
Sabah 9.00-13.00 Öğle 14.00 - 18.00 Akşam 18.00 - 21.30 

İletmek İstedikleriniz:

captcha
Güvenlik Kelimesi:

Sağlık Akademisi

HASTANE YÖNETİMİ VE İŞLETME EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Hasta İşlemleri ve Kabul Elemanı Kursu (Tıbbi Sekreterlik Kursu )
Danışma Görevlisi Kursu
Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu
Temizlik ve Temizlik Yönetimi Kursu
Medikal Muhasebe Eğitimi
Hastane Satınalma ve EKAP Mevzuat Eğitimi
Tıbbi Arşivleme Sistemleri Eğitimi
Hastane ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Eğitimi
ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcısı Kursu
Evde Çocuk Bakımı Kursu
ENGELLİ BAKIM EĞİTİMİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Engelli Bakım Elemanı Kursu
HASTA VE YAŞLI BAKIM EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu
SAĞLIK, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
CPR ve Günlük Yaşam İçin İlk Yardım Eğitimi
Çevre Sağlığı Hizmetleri Eğitimi
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
Tıbbi Mümessillik Eğitimi
Temizlik ve Temizlik Yönetimi Kursu
Çöp Toplama Personeli Eğitimi Kursu

Eğitim Kadromuz

A. Kadir Uçar

A. Kadir Uçar

Necla Üri

Necla Üri

Emine Üstün

Emine Üstün

Serap Terzioğlu

Serap Terzioğlu

Orhan Kaynak

Orhan Kaynak

Pınar Bayram

Pınar Bayram

Hatice Temur

Hatice Temur

Mehtap Uçar

Mehtap Uçar

Şaner Evcil

Şaner Evcil

Sevde Uçar

Sevde Uçar

Ayla Yıldırım

Aslı Akkaynak

Aslı Akkaynak

Duygu Bıçakçı

Rüstem Kuruca

Uğur Bilgen

Eğitimlerimiz

HASTANE YÖNETİMİ VE İŞLETME EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Hasta İşlemleri ve Kabul Elemanı Kursu (Tıbbi Sekreterlik Kursu )
Danışma Görevlisi Kursu
Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu
Temizlik ve Temizlik Yönetimi Kursu
Medikal Muhasebe Eğitimi
Hastane Satınalma ve EKAP Mevzuat Eğitimi
Tıbbi Arşivleme Sistemleri Eğitimi
Hastane ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Eğitimi
ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcısı Kursu
Evde Çocuk Bakımı Kursu
ENGELLİ BAKIM EĞİTİMİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Engelli Bakım Elemanı Kursu
HASTA VE YAŞLI BAKIM EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu
SAĞLIK, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
CPR ve Günlük Yaşam İçin İlk Yardım Eğitimi
Çevre Sağlığı Hizmetleri Eğitimi
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
Tıbbi Mümessillik Eğitimi
Temizlik ve Temizlik Yönetimi Kursu
Çöp Toplama Personeli Eğitimi Kursu
BİLİŞİM AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Bilgisayar Bakım Onarım Elemanı Yetiştirme Kursu
Bilgisayar İşletmeni Kursu
Bilgisayar Okur Yazarlığı Programı Kursu
Bilgisayar Programcısı Kursu
Bilgisayar Satış Elemanı Yetiştirme Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Web Programcısı Yetiştirme Kursu
İleri Web Programcısı Eğitimi
MS Ofis Programları Eğitimi
İleri EXCEL Eğitimi
Yazılımcılar için Proje Yönetimi Eğitimi
Network ve Sistem Yöneticisi Eğitimi
Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık Eğitimi
3D Tasarım Eğitimi (3D Max)
E-Ticaret Programcısı Eğitimi
Hızlı Klavye Kullanımı Eğitimi
İŞ AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Girişimcilik Kursu
Güzel Konuşma ve Yazma Kursu
Hızlı Okuma Kursu
İngilizce Dil Öğretimi Kursu
İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Kursu
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Temizlik ve Temizlik Yönetimi Kursu
Üst Seviye Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimleri
Orta Seviye Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimleri
Yönetici Adayları ve Takım Liderleri İçin Liderlik Eğitimleri
Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Temel Ticari Pazarlama Eğitimi
İletişim Teknikleri Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
İnternet Pazarlama Eğitimi
Hızlı Klavye Kullanımı Eğitimi
SINAV ÖNCESİ HAZIRLIK EĞİTİMLERİ M.E.B. Onaylı Sertifika Etik Kariyer Başarı Sertifikası
Özel Matematik Eğitimleri (İlköğretim/Lise)
KPSS, ALES, DGS, YGS, LYS Özel Matematik Eğitimleri
Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavına Hazırlık Eğitimi

Bizden Haberler

Sıkça Sorulan Sorular