Expo 2020 İzmir
img1
img2
img3
img4

Eğitim Takvimi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi
İzmir-İstanbul Temsilcisi

Londra Kariyer Akademi

Londra Kariyer Akademi
İzmir Temsilcisi

Probel

Probel Yetkili Eğitim Merkezi

Sınav Sonuçları

Fotoğraf Galerisi

Başarı Hikayeleri

Önceki İlanlar

istanbul çocuk gelişimi kursu

3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu

TANIM

0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.

PROGRAMIN AMAÇLARI:

1- 3-6 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişimlerini istenilen düzeyde gelişmesi için bilgi ve beceriyi kazandırmak.
2- Sağlık ve temizlik ilkelerine uygun bakımı öğretmek
3- Çocuğun yemek listesini düzenleyebilen yiyeceklerin hazırlanmasını nezaret edebilen önleyici sağlık tedbirlerini alabilme becerilerini kazandırmak.
4- Çocuk hastalıklarını belirtilerini değerlendirip gerekli önlemleri alabilme becerilerini geliştirmek
5- Çocuğun gelişimi takip etme ve gelişimle ilgili kayıtları tutabilme becerisini kazandırma
6- Bir günlük anaokulu programını hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak
7- Bir günlük ana okulu programını yürütebilecek seviyeye getirmek
8- Yaş gelişim özellikleri ile ilgili materyal ve oyuncak hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak
9- çocuğun yaşına ve ilgi alanına uygun kitap seçebilme ve anlatabilme becerisini kazandırmak
10- Aileye 3-6 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak
11- Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili, yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmektir.
12- Çalıştığı kurumda özel eğitim gerektiren çocukları tanımak, anlama becerisi kazandırmak ve özel eğitim gerektiren çocuğu olan ailelere rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar, TV, video – Kukla, kavram ve konu kartları, resimli hikaye kitapları, – Renkli karton, elişi kağıtları ve resimli kağıtlar – Oyuncaklar (Dolgu yap-boz oyuncaklar, evcilik oyuncakları, yapı-inşa oyuncakları vb.) – Yapıştırıcı, küçük makas – Oyun hamuru – Artık materyaller

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çocuk gelişimi meslek elemanı olmak isteyenlerin; – Normal düzeyde genel ve akademik yeteneğe sahip, – Çocukları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan, – Çocukların duygu ve düşüncelerini anlayabilen, – Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, – Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen, – Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren, – Sorumluluk sahibi, işbirliğine açık ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çocuk gelişimi meslek elemanları anaokullarında, çocuk kreşlerinde, özel eğitim kurumlarında, yuvalarda ve hastanelerin çocuk kliniklerinde, otel ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen bir meslektir.

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ ELEMANI YETİŞTİRME KURSLARI

PROGRAM MUHTEVASININ DAĞILIMI

1- Gelişimle ilgili genel kavramların bilgisi ve gelişim
a) Gelişimin genel terimleri
b) Eğitim yönünden önemli gelişim ilkeleri
c) Gelişimin çağları

2- Doğum öncesi gelişim
a) Anatomik yapı üreme fizyolojisi
b) Çocuğun anne karnındaki gelişim devreleri
c) Fetüsü etkileyen faktörleri
• Anneye ait faktörler
• Babaya ait faktörler
• Fetüse ait faktörler

3- Gebelik belirtileri

4- Doğum olayı
• Doğumu yaptıran küvetler
• Doğum Safaları
• Çocuğun geliş şekilleri
• Doğum şekilleri doğum travmaları

5- Lohusalık
• Yeni doğanın fizyolojik özellikleri
• Yeni doğanın beslenmesi ve gelişimi
6-Yeni doğanda refleksler
• Hastalıklar

7- Prematüre ve doğum ağırlığı eksik bebekler

8- Genel tekrar ve ara sınav

9- 3-6 yaş çocuğunun gelişim özellikleri
• Ruhsal gelişim
• Bilişsel gelişim
• Fiziksel gelişim

10- Anaokulu eğitim metodları

11- Anaokulunda oyun
• Oyunun tanımı tarihçesi
• Oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri
• Oyun çeşitleri

12- Anaokulunda oyun öğretimi
• Planlaması,öğretim özellikleri
• Uygulanması ve değerlendirilmesi
• Anaokullarında uygulanacak oyunların öğretimi
• Eğitimi güç çocuklara oyun öğretme

13- Anaokulunda oyun (uygulama)

14- Konuların tekrarı,ara sınav

15- Yaratıcı çocuk faaliyetleri
• Yaratıcı oyun ve kullanılan materyaller
• Kil,kil ile yapılan çalışmalar ve kilin saklanması
• Tuz seramiği
• Kağıt hamuru
• Oyun hamurları

16- Boyama teknikleri
• Boyama çalışmasının çocuğun yaşamındaki yeri
• Sulu boya
• Fırça patates baskısı
• Parmak boya
• Mum boya

17- Kağıt işleri
• Kağıt işlerinde kullanılacak araçlar
• Kağıt kukla yapımı
• Anaokulunda kullanılacak artık materyaller

18- Anaokulunda müzik çalışmaları
• Çocuk müziğinin tanıtılması
• Müziğin çocuğun yaşamındaki yeri
• Dil gelişimine etkileri
• Duygu ve soysa gelişime etkileri
• Psiko-motor gelişime etkisi

19- Çocuk şarkıları

20- Anaokulunda çocuklara şarkı öğretme
• Ses ve kulak eğitimi
• Ritm çalışmaları ve örnekleri
• Enstürüman
• Tekerleme ve basit şarkıların öğretimi

21- Bir günlük programda diğer müzik faaliyetleri
• Müzik dinleme
• Gözlem yapma,

22- Anaokulunda özel günler ve uygulamanın önemi

23- Okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyet programları
• Gezi gözlem

24-Yaratıcı çocuk etkinlikleri
• Köşe hazırlama
• Atatürk köşesi
• Evcilik köşesi
• Trafik köşesi
• Meslekler köşesi gibi

25- Kavram eğitimleri

26- Kreş ve anaokullarında uygulama

27- Bitirme sınavı

PROGRAMIN SEVİYESİ
En az lise mezunu yetişkinler seviyesinde hazırlanmıştır.

Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar
1. Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.

2. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

3. Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

4. Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

5. Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

6.
Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zekâ esas alınacaktır.

7.
Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkân ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

8.
Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

9.
Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu

Kurs Süresi : 192 Saat

Programın Tanımı:

Programın amacı, 0 – 3 yaş bebeğin, bakımını yapabilen, besleyebilen, gelişim özelliklerini ve hastalıklarının takibini yapabilen, oyun ve  müzikle çocuğun gelişimine katkıda bulunabilen, doğru iletişim kurabilen, yaşam ortamını güvenli hale getirebilen bebek bakıcı ve eğiticisi yetiştirmektir. Program yedi üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 240 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi ihtiyaç sahiplerinin bu türden işlerini yaparak kazanç temin edebilir.

Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar

- Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri  ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.

- Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân (ÜYP).Ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki  kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

- Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde  davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

- Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

- Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

- Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.

- Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

- Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

- Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

- Bu program 15 kişilik bir öğrenci grubu, alanında uzman bir öğretmen, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler.

Genel Amaçlar:

Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan kursiyer:

0 – 3 yaş bebeğin bakımını kurallara uygun olarak yapabilecektir.

0 – 3 yaş bebeğin gelişim özelliklerini takip edebilecektir.

0 – 3 yaş bebeğini besleyebilecektir.

0 – 3 yaş bebek hastalıklarının takibini yapabilecektir.

Oyun ve  müzikle çocuğun gelişimine katkıda bulunabilecektir .

0 – 3 yaş bebeğinin yaşam ortamını güvenli hale getirebilecektir.

0 – 3 yaş bebeği ile doğru iletişim kurabilecektir.

ÜNİTE   DAĞILIM   TABLOSU

Ünite Adı Süre ( Saat )
Bakım Kurallarını Uygulama 40
Gelişim Özelliklerini Takip Etme 40
Besleme 35
Hastalıkları Takip Etme 30
Oyun ve  Müzikle Çocuğun Gelişimine Katkıda Bulunma 30
Yaşam Ortamının Güvenliğini Sağlama 30
Doğru İletişim Kurma 35
Toplam 240

 

Ünite 1:  Bakım Kurallarını Uygulama

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

─    Yeni doğan bebeğin bakımını yapabilecektir.

─    3-6 ay bakımını yapabilecektir.

─    6-12 ay bakımını yapabilecektir.

─    2-24 ay bakımını yapabilecektir.

─    24-36 ay bakımını yapabilecektir.

─    Yeni doğan  ve 0-36 ay bebeğin uyku ile ilgili işlemleri yapabilecektir.

Ünitenin İçeriği:

Yeni doğan ve 0-36 ay bebeğin giyimi

─    Mevsim ve kumaş özellikleri

─    Kolay giyilebilen

─    Aylık gelişimine uygun

Yeni doğan ve 0-36 ay bebeğin bakımı

─    Vücut temizliğ
─    Banyo araç ve gereçleri
─    Göbek bağı
─    Ağız, el, ayak, kulak, saç bakımı
─    Bez bağlama
─    Krem sürme, pudralama vs.

Yeni doğan  ve 0-36 ay bebeğin uykusu

─    Uyku düzeni
─    Uykuya alıştırma yöntemleri
─    Uyku ortamı
─    Uyku kalitesi
─    İyi uyku araç gereçleri

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Bakım kuralları ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme
─    Bakım kuralları işlem basamaklarını yaparak gösterme
─    Yeni doğan bakımı yapma
─    3-6 ay bakımı yapma
─    6-12 ay bakımı yapma
─    12-24 ay bakımı yapma
─    24-36 ay bakımı yapma
─    Yeni doğan  ve 0-36 ay bebeğin uyutma

Ünitenin Değerlendirilmesi:

─    Bakım kuralları kontrol listesi

Ünite 2: Gelişim Özelliklerini Takip Etme.

Ünitenin  Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

─    0 – 3 yaş bebeğin bedensel gelişimini takip edecektir.
─    0 – 3 yaş bebeğin zihinsel gelişimini takip edecektir.
─    0 – 3 yaş bebeğin duygusal gelişimini takip edecektir.
─    0 – 3 yaş bebeğin sosyal gelişimini takip edecektir.

Ünitenin İçeriği:

0 – 3 yaş bebeğin bedensel  gelişimi

─    Boy ve kilo takibi
─    Beş duyu organı takibi
─    Refleks kontrolü
─    Hareket gelişimi
─    Çevre kontrolü

0 – 3 yaş bebeğin zihinsel gelişimi─    Dil gelişimi
─    Hafıza gelişimi
─    Kişilik gelişimi
─    Oyuncak ve resimler

0 – 3 yaş bebeğinin duygusal gelişimi

─    Güven duygusu
─    Sevilme güdüsü
─    Korkular – öfkeler
─    Bağımsızlık
–     bağımlılık
─    Takıntılar
─    Kişilik gelişimi

0 – 3 yaş bebeğin sosyal gelişimi

─    Çevre ile ilişkiler
─    Uyku
─    Giysiler
─    Arkadaşlar
─    Yakın çevre

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Gelişim özellikleri ile ilgili bilgileri sunma/edinme
─    Gelişim özellikleri işlem basamaklarını yaparak gösterme
─    Yeni doğan bebeğin gelişimini takip etme
─    0-3 yaş bebeğin bedensel gelişimini takip etme
─    0-3 yaş bebeğin zihinsel gelişimini takip etme
─    0-3 yaş bebeğin duygusal gelişimini takip etme
─    0-3 yaş bebeğin sosyal gelişimini takip etme

Ünitenin Değerlendirilmesi:

-          Gelişimin kuralları kontrol listesi

Ünite 3 : Besleme

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

─    Çocuğu anne sütü/hazır mama ile besleyebilecektir.
─    Yeterli ve dengeli besleme yapabilecektir.
─    Aylara ve yaşa göre besleme yapabilecektir.
─    Yemek yeme alışkanlığını takip edebilecektir.

Ünitenin İçeriği:

Yeni doğan  ve 0 – 36 ay bebeğin beslenmesi

─    Anne sütü / mama ile besleme
─    Anne sütünün önemi
─    Hijyenik koşullar
─    Belirlenmiş uygun  saatler
─    Sevgi ve şefkatle  besleme
─    Ayına göre ek besinler kullanma
─    Kucakta besleme
─    Yemek yeme alışkanlığı edindirme
─    Yaşına uygun yemek  araç gereçleri
─    Çiğ meyve sebze tüketimi
─    Zararlı yiyecek içecek tüketimi
─    Düzenli öğün alışkanlığı
─    Yemek seçimi
─    Kendini besleyebilme becerisi kazandırma

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Beslenme ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme
─    Beslenme ünitesi ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme
─    Çocuğu anne sütü/hazır mama ile besleme
─    Yeterli ve dengeli besleme
─    Aylara ve yaşa göre besleme
─    Yemek yeme alışkanlığını takip etme

Ünitenin Değerlendirilmesi:

─    Beslenme kontrol listesi

Ünite 4: Hastalıkları Takip Etme

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

─    Hastalıkları tanıyıp belirtilerinin takibini yapabilecektir.
─    Bebeğe yapılması gereken aşıların takibini yapacaktır.
─    Bebeği hastalıktan korumak için gerekli önlemleri alacaktır.

Ünitenin  İçeriği:

Hastalıkların  tanım ve belirtileri

─    Beden sağlığını bozan ve hastalığa  neden olan etmenler
─    Kalıtımla ilgili etmenler
─    Çevre ile ilgili etmenler
─    Rahatsızlıklar – hastalıklar
─    Mikrop ve parazitler
─    Yetersiz ve dengesiz beslenme
─    Duygusal nedenler
─    Düzensiz uyku –yorgunluk hali

Aşı ve Hastalıktan korunma

─    Aşılar
─    Ortam

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Hastalıkları takip etme ile ilgili bilgileri sunma / edinme
─    Hastalıkları takip etme işlem basamaklarını yaparak gösterme
─    Hastalıkları tanıyıp belirtilerinin takibini yapma
─    Bebeğe yapılması gereken aşıların takibini yapma
─    Bebeği hastalıktan korumak için gerekli önlemleri alma

Ünitenin  Değerlendirilmesi:

─    Hastalıkları takip etme  kontrol listesi

Ünite 5: Oyun ve Müzikle Çocuğun Gelişimine Katkıda Bulunma

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

─    Oyun yoluyla bebeğin gelişimini  destekleyebilecektir.
─    Oyunları ve Oyuncakları yaşına göre seçebilecektir.
─    Oyun ortamını güvenli hale getirebilecektir.

Ünitenin İçeriği:

Oyun ve gelişimin alanları

─    Bedensel
─    Zihinsel
─    Duygusal
─    Sosyal

Oyun ve oyuncak

─    Yeni  doğan oyun ve oyuncakları
─    3- 6 ay oyun ve oyuncakları
─    6-12 ay oyun ve oyuncakları
─    12-24 ay oyun ve oyuncakları
─    24-36 ay oyun ve oyuncakları

Oyun ortamının güvenliği

Evde güvenli ortam

Güvenli oyuncak

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Oyun ve müzikle çocuğun gelişimine katkıda bulunma ile ilgili bilgileri sunma/edinme
─    Oyun ve müzikle çocuğun gelişimine katkıda bulunma işlem basamaklarını  yaparak gösterme
─    Oyun yoluyla bebeğin gelişimini  destekleme
─    Oyunları ve Oyuncakları yaşına göre seçme
─    Oyun ortamını güvenli hale getirme

Ünitenin Değerlendirilmesi:

─    Oyun ve Müzikle Çocuğun Gelişimine Katkıda Bulunma kontrol listesi

Ünite 6:  Yaşam Ortamı Güvenliği

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan  her kursiyer:

─    Ev ve çevredeki  güvenlik önlemlerinin  takibini yapabilecektir.
─    Önlenemeyen kazalarda  sağlık kuruluşlarından yardım isteyebilecektir.
─    İlk yardım yapabilecektir.

Ünitenin  İçeriği:

Evde ve çevrede güvenlik önlemleri

─    Kazalar
─    Evde  düzen
─    Çevrede düzen

Kazalarda İlk Yardım ve Sağlık kuruluşları

İlk yardım

─     Acil yardım

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Yaşam ortamı güvenliği ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme
─    Yaşam ortamı güvenliği ünitesinin işlem basamaklarını  yaparak gösterme
─    Ev ve çevredeki  güvenlik önlemlerinin  takibini yapma
─    Önlenemeyen kazalarda  sağlık kuruluşlarından yardım isteme
─    İlk yardım yapma

Ünitenin  Değerlendirilmesi:

─    Yaşam Ortamı Güvenliği kuralları kontrol ünitesi

Ünite 7: Doğru iletişim Kurma

Ünitenin  Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her  kursiyer:

─    Bebekle  doğru iletişim kurabilecektir.
─    Bebekte doğru davranış biçimleri geliştirebilecektir.
─    Yapıcı ve etkili disiplin oluşturabilecektir.
─    0 – 3 yaş bebeğini etkin olarak dinleyebilecektir.

Ünitenin İçeriği:

Eğitici anne – 0-3 yaş bebek ilişkisi

─    Olumlu anılar
─    Olumsuz anılar
─    Doğru iletişim

Doğru davranış

─    Yüreklendirme
─    Takdir teşvik
─    Göz ardı teşvik

Etkili Disiplin

─    Olumsuz disiplin şekilleri
─    Olumlu disiplin şekilleri
─    Etkin dinleme

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Doğru iletişim kurma ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme
─    Doğru iletişim kurma ünitesi ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme
─    Bebekle  doğru iletişim kurma
─    Bebekte doğru davranış biçimleri geliştirme
─    Yapıcı ve etkili disiplin oluşturma
─    0 – 3 yaş bebeğini etkin olarak dinleme

Ünitenin Değerlendirilmesi:

─    Doğru iletişim kurma kontrol listesi

Programın Değerlendirilmesi:

Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ile kursiyer dosyası esas alınarak kursiyerlerin başarısı belirlenecektir. Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışlıkları düzeltilecektir.

Programın Uygulanması İçin Gerekli  Araç-Gereçler:

Araçlar:

Oyuncak

Gereçler:

Giysi, Mama, Meyve, Sebze, Su, Süt

Bizden Haberler

Sıkça Sorulan Sorular