Expo 2020 İzmir
img1
img2
img3
img4

Eğitim Takvimi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi
İzmir-İstanbul Temsilcisi

Londra Kariyer Akademi

Londra Kariyer Akademi
İzmir Temsilcisi

Probel

Probel Yetkili Eğitim Merkezi

Sınav Sonuçları

Fotoğraf Galerisi

Başarı Hikayeleri

Önceki İlanlar

Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi

Hedef:
Etkin sunum planlama- hazırlama – uygulama becerilerinin geliştirilmesi; sunumda ve topluluğa hitabette efektif ses ve nefes kullanımı; topluluk karşısında anlaşılır, etkileyici ve ikna edici konuşma, topluluğun dikkatini sunum boyunca ayakta tutabilme.
Eğitim Süresi: 3 gün (21 Saat)

Maksimum Katılımcı Sayısı: 11

Dersler:

-Ses- Nefes (3 saat)
- Diksiyon – Fonetik (4 Saat)
- Konuşma (7 saat)
- Sunum Teknikleri (7 saat)

Eğitim İçeriği

Ses-Nefes
Bu derste konuşmanın en önemli enstrümanı olan sesi ve nefesi doğru kullanmaya yönelik teknikler ve egzersizler öğretilerek…
- Rahatlama,
- Heyecanı kontrol altına alma,
- Sahip olunan sesi en ideal biçimde kullanma,
- Kelimeleri doğru artiküle etme
… gibi konular üzerinde durulmaktadır.
Yöntem ve Uygulamalar
- Diyafram nefesi çalışması,
- Temrinlerle artikülasyon çalışması ,
- Yüz (dil, dudak) kasları çalışmaları,
- Etkin nefes çalışmaları
- Etkin ses çalışmaları

Diksiyon – Fonetik
Kelimelerin doğru telaffuzları ve cümlelerde doğru tonlama, doğru vurgularla ve ideal konuşma hızıyla hem daha anlaşılır, hem de daha etkileyici ve renkli konuşma üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Yöntem ve Uygulamalar
- Harf çalışmalarıyla doğru telaffuz (açık ve kapalı “E”, ince ve kalın “L” ve diğer özel harfler, benzeşme, ulama, yumuşama),
- Sözcük vurgulama çalışmaları,
- Cümle tonlama çalışmaları.

Konuşma – Topluluğa Hitabet
- Konuşmanın temel prensipleri,
- Konuşmada yapılması ve yapılmaması gerekenler,
- Topluluk önünde konuşma,
- Bire bir konuşmalarda etkili iletişim,
- Duygu ve düşünceleri konuşma ve beden yoluyla doğru aktarma,
- Konuşmayla etkileme,
- İstenilen izlenimi bırakma
- İkna

Yöntem ve Uygulamalar
- Doğaçlama uygulamaları,
- Hazırlıksız konuşma çalışmaları,
- Hazırlıklı konuşma çalışmaları,
- Topluluğa hitabet çalışması,
- Kamera önünde konuşma,
- Konuşmada temel beden kullanımı.

Bu dersle ilgili önemli not: Konuşma dersleri kurumlardan gelen talepler doğrultusunda şekillenebilmekte, kurumunuza özel hazırlanacak metinlerle veya vaka çalışmalarıyla gerçekleşebilmektedir.

Sunum Teknikleri
Bu derste amaç şirket içi ve dışı sunumlarda görev alacak kişilerin sunum teknikleri ile yetkinliklerini geliştirerek, etkili bir sunum için temel ilkeleri aktarmak; etkin sunum planlama-hazırlama-uygulama becerileri kazandırmaktır.

- Profesyonel sunumun temel ilkeleri,
- Planlama ve hazırlık aşaması,
- Katılımcıları sunumu almaya hazır hale getirmek
- Grubun ilgisini sunum boyunca ayakta tutabilmek,
- Zor katılımcılarla başa çıkma,
- Sunumda tek ve çift yönlü iletişim,
- Sunumda görsel iletişim,
- Sunum araç – gerçeklerinin doğru kullanımı gibi konular üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır.

Yöntem ve Uygulamalar
- Teknik ekipman kullanımı,
- Malzeme kullanımı,
- Görsellerin kullanımı
- Örnek sunum hazırlama
- Sunma
-İzleme
-Yorumlama

Bizden Haberler

Sıkça Sorulan Sorular